Home   Výstavba   Informace k plánované výstavbě- TOP TOWER

Informace k plánované výstavbě- TOP TOWER

Protože se na náš spolek obracejí lidé, jestli uděláme nějakou petici k plánované stavbě Davida Černého na Nových Butovicích, uvádíme následující informace:

Momentální situace je taková, že developer (Trigema) zjišťuje, jak se ke stavbě postaví místní. Z toho důvodu uspořádal několik prezentací, poslední proběhne v sobotu 5. října u stanice metra Nové Butovice (bude tam stát kontejner) od 9.00 do 13. 00 hod.    Stavební řízení ještě nezačalo. Občané mohou dávat podněty a připomínky přímo u kontejneru, možnost eventuelně dalšího zasílání připomínek zjistíme.

Co se týče pozemku, ten patří developerovi a je veden jako stavební, v současném platném územním plánu bez omezení výšky. Spolek sám nemá kapacity, aby organizoval další petice (nějaké už tam běží, zkusíme zjistit, kde se dají podepsat), nicméně dvě jeho členky spolupracují se Zelenými a Piráty pro Prahu 13, kteří – až bude záměr oficiálně oznámen na příslušných úřadech- vypracují odborné připomínky, pod které- pokud to kapacity a termín dovolí-  pak zkusíme  sebrat nějaké podpisy.

Spolek si sám nemůže nechat vypracovat připomínky, protože peníze byly vybrány primárně za účelem vyřešení situace s VAFEM a potřebovali bychom souhlas dárců k jejich jinému použití. Může se zdát, že peníze přebývají, ale vypracování odborných posudků, právníci, event. soudní spor- spíš stačit ještě nebudou.

Po zhodnocení situace považujeme za nejlepší spojit síly a spolupracovat s místní politickou stranou, byť opoziční. O situaci budeme průběžně informovat na stránkách našeho spolku, pokud by došlo na sběr podpisů pod připomínky, požádáme dobrovolníky z vašich řad o pomoc.

 

Comments are closed.