Home   A co dál….

A co dál….

Září 2021: shrnutí situace a prosba všem o další informace – náš spolek pokračuje dál…..

Náš spolek Praha pro život vznikl v únoru 2019 jako reakce na několikaletý neutuchající a zesilující zápach z provozovny VAFO Chrášťany.

Nespočítáme množství dopisů, adresovaných České inspekci životního prostředí, Magistrátu Hl. m. Prahy, Krajskému úřadu Středočeského kraje, Ministerstvu životního prostředí, přímo do VAFO nebo starostům postižených obcí.

Založili jsme petici, kterou podepsalo přes 3 tisíce lidí.

Zorganizovali jsme dvě demostrace, před KÚSK a MŽP.

Dostali jsme se do vysílání České televize, TV NOVA, do deníku Blesk, Deník, iRozhlas.

A poté se teprve hnuly ledy. ČIŽP zjistila zásadní pochybení ve výrobě (navýšení výroby bez povolení) a VAFO dostalo dvě velké pokuty.

Na konci roku 2019 se začalo VAFO snažit věci změnit.

VAFO založilo webové stránky (pravdaovafo), pozvalo na návštěvu firmy zástupce médií, pak primátora Prahy a 9.12.2019 začala fungovat tzv. Environmentální komise. Citujeme „Hlavní úkol komise spočívá v analýze a následné optimalizaci systémů na čištění odpadního vzduchu. V rámci dlouhodobého projektu s přesahem i na další aktivity skupiny Vafo se budou členové soustředit například na oblast ovzduší a koncentrace látek, technologie výroby a také na vliv meteorologických podmínek. První výsledky své práce plánuje komise předložit zástupcům hlavního města v březnu 2020“.

Citujeme ze zprávy webu VAFO, rok 2021: „V druhém čtvrtletí tohoto roku se komise a zástupci společnosti VAFO několikrát setkali, aby vyhodnotili stav výrobního zařízení a soustavy na čištění odpadní vzdušiny. Získaná data potvrdila funkčnost systému, což dokládají i provedená měření a stále se snižující trend zaznamenaných stížností“.

Otázka zní: nešlo to dříve?? Opravdu to nešlo řešit dřív??

Odpověď je zřejmě jasná: dokud se věci nezačnou objevovat v tisku, dokud nezačne mediální kampaň, dokud problém neeskaluje, firma neudělá nic.

Po letech zápachu se blýská na lepší časy. To samozřejmě neznamená, že máme normální vzduch bez zápachu stále. Občas to ještě „zavane“, někdy i víc, vše je to ale nesrovnatelně lepší a konečně se nám žije/dýchá lépe.

Samozřejmě vše sledujeme, komunikujeme s Magistrátem Hl. m. Prahy, s hejtmankou Středočeského kraje i se starosty obcí.

Spolek nezanikne, bude i nadále sledovat a vyhodnocovat případný zápach a pokud by se situace zhoršovala, je připraven zahájit další potřebná jednání.