Home   Zápach z granulí   Odpověď ČIŽP na podnět MČ Zličína

Odpověď ČIŽP na podnět MČ Zličína

Odpověď České inspekce životního prostředí na žádost Městské části Praha – Zličín o zastavení provozu zařízení „Výroba extrudovaných krmiv pro zvířata chovaná v zájmovém chovu“ provozovatele VAFO PRAHA v Chrášťanech

V posledním čísle Zpravodaje Zličína a Sobína jsme naše občany informovali o tom, že Městská část Praha – Zličín podala dne 11.3.2019 podnět na zastavení provozu zařízení „Výroba extrudovaných krmiv pro zvířata chovaná v zájmovém chovu“ provozovatele VAFO PRAHA s.r.o.  v Chrášťanech. 
Rádi naše občany informujeme o obsahu odpovědi, která byla právnímu zástupci doručena dne 4.4.2019.   ČIŽP ve své odpovědi uvádí, že:

  • linky číslo 1 a 3 nejedou, 
  • linka číslo 2 jede, ale protože je pod kritériem pro potřeby získání integrovaného povolení, je provozována podle zákona o ovzduší a předchozího povolení. Tam nejsou stanoveny emisní limity a podmínky jsou takové, jaké jsou,
  • provozovatel nyní žádá o povolení na linku číslo 3 (v rámci integrovaného řízení),
  • ty „správné“ podmínky provozu pro optimální provoz budou stanoveny právě tady v tomto povolení. 

Plný text odpovědi je uveden níže.   
Dne 18.4.2019 JUDr. Marta Koropecká, starostka MČ

Odkazy

Zodpovídá: Ing. Jarmila Hindová

 

Comments are closed.