Home   Zápach z granulí   Zápach z granulí

Zápach z granulí

Zápach z granulí pocházející z provozovny VAFO v Chrašťanech jíž dlouhodobě obtěžuje obyvatelé okrajových městských časti Prahy a přilehlých obci.
Firma začala vyrobit v roce 1994 na jedné lince a postupně navýšila výrobní kapacitu, což vedlo k zhoršení zápachu, i přesto že firma instalovala různé filtrační zařízení k odstranění pachových látek. Paradoxně, instalace poslední filtrační zařízení (AEROX) přinesla výrazné zhoršení místo slibované úlevy. Zápach se tak teď vyskytuje v mnohem vzdálenějších oblastech jako jsou například Motol, Dejvice, Petřiny.

V roce 2018 podala firma žádost o vydání integrovaného povolení k rozšíření výroby. K tomuto záměru obdržel krajský úřad středočeského kraje (KÚSK) mnoho připomínek, jedná z bych byla žádost o stanovení přísných emisních limitu pro pachové látky. Přesto dnem 20.09.2018 vydal KÚSK integrované povolení společnosti VAFO Praha s.r.o., které neobsahoval žádné limity pro pachové látky°! Na popud občanských podnětu se proti tomu rozhodnutí odvolal Magistrát hl.m. Prahy. Odvolací řízení skončilo v únoru 2019 zrušením integrovaného povolení. Toto rozhodnutí vnímáme pozitivně; nicméně v žádném případě neřeší stávající situaci, kdy společnost VAFO PRAHA s.r.o. sice deklaruje probíhající výrobu pouze na jedné výrobní lince, avšak zápach se stále zhoršuje a opakované kontroly od České inspekce životního prostředí nedokáží odhalit příčinu zhoršení.

 

Comments are closed.